Masclisme i feixisme

Viure Sant Boi 12/19

Escric aquest article amb els ressons encara de la polèmica suscitada entre les provocadores actituds de Vox i les activitats contra la violència masclista. Voldria fer algunes reflexions sobre aquest tema. D’entrada no sembla lògic que ningú s’oposi a la condemna de la violència masclista ni al suport a les seves víctimes no obstant això hi ha qui ho fa, anava dir que indirectament però en realitat és bastant directament, l’excusa és la següent: «ens oposem a tota mena de violència per igual», ara, això és cert? La veritat és que no, una oposició per igual implica el desig de restablir o mantenir una igualtat -perduda o mai aconseguida-, això significa aplicar les mesures necessàries perquè qui no estigui prou protegit i/o parteixi d’una situació d’inferioritat o desigualtat passi a estar prou protegit i passi a estar en peus d’igualtat. A això van encaminades les mesures contra la violència de gènere i les mesures en pro dels drets de les dones -que no impliquen menyscapte dels drets dels homes, impliquen tenir els mateixos uns que uns altres-. Per tant el fet d’oposar-se a aquestes mesures no va en pro de la igualtat sinó contra ella, significa dir «les coses ja estan bé com estaven» ergo… «Ja està bé que les dones tinguin menys drets que els homes i que s’admeti la mà dura d’aquests respecte a elles», aquesta és la igualtat que defensa Vox, el «mantenir les coses igual que estaven», aquesta és la igualtat que defensa el feixisme. Perquè Vox és feixisme, no anem amb termes mitjans, les coses pel seu nom.