Moció en suport als treballadors/es i passius/ves d’Endesa

El passat 27 de Desembre de l’any 2018, l’empresa ENDESA va anunciar el tancament de la taula de negociació del V Conveni Marc, eliminant tots els beneficis socials dels passius d’Endesa, entre ells la bonificació de la tarifa elèctrica, anomenada tarifa d’empleat.

La bonificació de la tarifa elèctrica, com a benefici social per als treballadors, jubilats / es i vidus / es de les empreses elèctriques es remunta a la pròpia existència de les empreses i venia associat al seu propi contracte de treball, sent un ús i costum dels treballadors del sector. Aquesta bonificació representava una reducció d’aproximadament el 60% de la factura elèctrica. De fet, aquest benefici social apareix ja documentat en acords entre empreses a Catalunya l’any 1928. Posteriorment es recull en la «Ordenança del Treball per a la indústria de producció, transformació, transport, transmissió i distribució d’energia elèctrica» de 30 de juliol de a 1970.

Aquest benefici social també es veu reflectit en els reglaments de règim intern de les diferents empreses elèctriques que posteriorment han conformat el Grup Endesa: Fecsa, Enher, Hidroelèctrica de Catalunya, Sevillana, Unelco, Gesa, Encasur, etc., traslladant-se als convenis d’aquestes empreses elèctriques des dels anys 70.

Frui de la reordenació societària i la reorganització empresarial realitzada l’any 1999 entre 12 empreses elèctriques i les seves filials, es va constituir l’actual Grup Endesa, formalitzant-se en la signatura dels «Acords sobre els Processos de Reordenació Societària i reorganització Empresarial de el grup Endesa de 27-4- 1999 «, publicats al BOE 22/06/1999. En l’article 14, apartat F de l’esmentat acord s’estableix que “en el cas que en els convenis col•lectius successius s’establissin condicions menys favorables per a alguns col•lectius de treballadors transferits, l’empresa estarà obligada a respectar, com garantia “ad personnam”, totes i cadascuna de les condicions econòmiques més favorables del conveni d’origen «.

Els passius afectats estan en una edat mitjana molt avançada, entre 75 i 80 anys. Entre aquestes persones hi ha un col•lectiu amb pensions molt petites, i habitatges totalment electrificats que corren el risc de veure’s abocats a la pobresa energètica.

Davant d’aquesta situació i la negativa de l’empresa a la negociació amb el col•lectiu afectat es va interposar una demanda col•lectiva a l’Audiència Nacional per part de les Federacions sindicals de CCOO, UGT i SIE, amb l’objectiu de defensar els drets de més de 36.000 treballadors, dels quals una part són veïns d’aquesta ciutat.

La sentència en primera instància va ser favorable a les tesis de l’empresa, amb un vot particular que advocava per la tesi de la demanda. Aquesta sentència ha estat recorreguda en cassació al Tribunal Suprem i s’està a l’espera de la sentència en ferm .

Aquesta moció la subscriu CCOO d’Indústria de Catalunya i la Federació de pensionistes i jubilats de CCOO Catalunya.

Per totes les qüestions exposades, es proposen els següents acords:

S’acorda:
1. Mostrar el suport del Ple de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a les reivindicacions dels treballadors i treballadores i jubilats/es d’Endesa fonamentades en el manteniment dels drets socials aplicats fa gairebé 100 anys.
2. Instar el grup Endesa a que continuï negociant amb les parts afectades amb l’objectiu d’arribar a un acord, i a que estableixi vies de diàleg per a la resolució dels conflictes generats amb els sectors més vulnerables, tant en l’àmbit de la pobresa energètica com en el conflicte sobre les bonificacions tarifàries pels i per les jubilades de la companyia.
3. Instar la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya a que realitzin totes les accions necessàries per a garantir el compliment de l’acord entre l’empresa i els treballadors – vàlid fins a l’actualitat -, i per vetllar pels drets socials adquirits per els treballadors/es, jubilats/des i vidus/es d’Endesa.

La present moció la subscriu el grup municipal Podem – EUiA